Як звернутися в суд на роботодавця?

У відносинах працівника і роботодавця найменш вигідну позицію завжди займає саме працівник. Щоб компенсувати соціальну вразливість людей, які працюють офіційно, за составлеанному заздалегідь трудовим договором, у Росії був прийнятий великий звід законів в галузі трудового права – Трудовий кодекс РФ.

Оскільки зараз в організаціях вкрай рідко існують постійні комісії по трудових спорах або активні профспілкові організації, часто єдиним виходом для працівника при порушенні його прав є звернення до суду.

Альтернативний варіант – подача скарги в трудову інспекцію. Однак дана міра далеко не завжди ефективна, часто інспекція лише штрафує роботодавця і не запобігає подальших правопорушень.

Основні причини подання позову на роботодавця

За що можна подати скаргу в суд на свою організацію? За будь-яке порушення трудового законодавства, від проблем з виплатою заробітної плати і незаконного звільнення до недотримання роботодавцем вимог охорони праці на підприємстві.

Стаття в тему — подача анонімної скарги в трудову інспекцію.

Найчастіші причини подання позовної заяви на роботодавця:

 • звільнення у разі відсутності законних підстав;
 • несвоєчасна виплата заробітної плати;
 • невиконання роботодавцем умов трудового договору;
 • неправильний розрахунок при звільненні;
 • невиплата декретної допомоги або допомоги по догляду за дитиною (корисне про те, коли можна виходити в декртены відпустку);
 • проблеми з отриманням грошей при роботі без трудового договору;
 • незаконна відмова в прийомі на роботу.

Подання судового позову зазвичай передує звернення в трудову інспекцію, але вона далеко не завжди здатна швидко вжити заходів з відновлення прав працівника. Якщо інспекція не змогла захистити права працівника або її рішення його не задовольнило, то звернення в суд стане самим вірним рішенням.

Строки давності подання позовів по трудових спорах

Звертатися до суду слід якомога раніше, одразу за фактом порушення трудового законодавства. Якщо справа стосується незаконного звільнення з роботи, то суд прийме позов лише протягом місяця. Даний термін відраховується з моменту отримання на руки трудової книжки або копії наказу про звільнення.

В інших випадках строк позовної давності при порушенні трудового законодавства дорівнює 3 місяцям, які відлічуються з моменту порушення прав чи з того моменту, коли людина повинна була дізнатися про це порушення. Наприклад, крайній термін видачі заробітної плати за трудовим договором – 25 число кожного місяця. Якщо 25 квітня зарплата так і не була видана, то звернутися з цього приводу до суду можливе лише до 25 липня.

В який суд звертатися з позовом?

Куди подавати в суд на порушення трудових прав, залежить від суми позову. Якщо вартість позову не перевищує 50 тисяч рублів (наприклад, затримують зарплату в розмірі 25 тисяч рублів), то звертатися можна у світовій суд. В інших випадках, у тому числі при позовах, чию вартість не можна визначити, слід звертатися в районні суди. Це можуть бути суди, розташовані за однією з адрес:

 • юридична адреса організації;
 • адреса місцевого осередку організації;
 • адреса постійної реєстрації працівника (у випадку, якщо мова йде про незаконне звільнення);
 • адреса місця, по яким була виконана робота або надана послуга (якщо ця адреса відображено в трудовому договорі).
Як подати заяву? Позов подається через канцелярію суду, або поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення. При особистому поданні позову до суду потрібно зробити 3 його копії – один позов передається суду, другий буде відправлений роботодавцю, третій залишається у заявника. На своїй копії варто вимагати проставити відмітку про прийняття, дату подання та підпис посадової особи.

Складання позовної заяви

Перед тим, як подати позов до суду, потрібно правильно його скласти. Це можна зробити самостійно або скористатися допомогою досвідченого юриста по трудових спорах. Якщо справу буде виграно, то витрати на послуги юриста можна буде покласти на роботодавця.

Правильно скласти позов нескладно, потрібно лише дотримуватися загальних вимог до складання заяв. Спочатку складається «шапка» заяви, яка розташовується у правому верхньому куті документа. Вона містить низку важливих відомостей:

 • найменування судового органу, в який подається позов, його адресу та ПІБ судді;
 • особисті дані позивача і відповідача, їх ПІБ та адреси (для організацій вказується повне найменування та юридична адреса);
 • загальна ціна позову (сума невиплаченої зарплати або інших законних виплат, моральну шкоду);
 • розмір державного мита за подачу позову (при поданні позовів про захист трудових прав мито не сплачується).
Після складання «шапки» позову посередині сторінки вказується назва документа. Наприклад, «Позовна заява про стягнення заробітної плати та відшкодування відсотків за прострочення». Далі починається основна частина заяви, в якій детально викладаються всі обставини справи і робляться посилання на статті законів, порушені роботодавцем на думку заявника. В якості доказів потрібні показання свідків, різна документація, навіть аудіозаписи і відеозапису.

В прохальній частині позову виражається конкретне прохання до суду. Наприклад, «Прошу стягнути з роботодавця невиплачену заробітну плату і всі відсотки за прострочення виплат, а також витрати на послуги адвоката». Далі йде список додатків (документів, які додані до позову), підпис заявника з розшифровкою і дата подачі позову.

Збір документів

Вирішуючи питання про те, як звернутися в суд зі скаргою на порушення трудового законодавства, не можна уникнути збору низки документів, які підтвердять законність вимог позивача. Які це можуть бути документи?

 • Наказ про звільнення з роботи (і про прийом на роботу);
 • Трудовий договір і додаткові угоди до нього;
 • Платіжні відомості, розрахункові листки;
 • Виписки з банківських рахунків про надходження грошових коштів;
 • Матеріали розслідування за фактом порушення внутрішнього розпорядку (службові правопорушення);
 • Різні локальні акти організації (Положення про оплату праці, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Штатний розклад, Угода про повну матеріальну відповідальність, Посадова інструкція);
 • Копія трудової книжки;
 • Накази роботодавця про застосування щодо працівника заходів дисциплінарного стягнення;
 • Службові записки керівників підрозділів та пояснювальні записки працівника;
 • Довідка 2-ПДФО про доходи працівника і інші податково-звітні документи.

Всі необхідні робочі документи, що відносяться до справи, заявник має право вимагати у роботодавця. Він зобов'язаний їх надати в термін 3 дні.

Після проходження попередніх та основних засідань буде прийнято судове мотивоване рішення. Воно вступить в законну силу через 1 місяць після видачі, який дається на можливість його оскарження у вищому судовому органі. У більшості випадків справи з трудових спорів розглядаються за 3-5 судових засідань тривалість в середньому від 20 хвилин до 1 години.

Якщо роботодавець не хоче добровільно виконувати рішення суду, то потрібно буде отримати на руки виконавчий лист. Він може бути отриманий в суді після вступу рішення в законну силу.

Бланк заяви

Завантажити бланк позовної заяви про поновлення на роботі: Розмір 35кб ; Формат *.doc.

Читай також: