Як скласти розписку в одержанні грошових коштів за квартиру

Расписка в получении средствРозписка в отриманні коштів

Купівля-продаж квартири є досить великою угодою. Тому чітке регламентування всіх її етапів, включно з отриманням грошових коштів, є досить важливим фактором.

Розписка – документ, що засвідчує юридичний факт. До таких юридичних фактів може бути віднесено передача грошей, майна, обов'язок до здійснення певних дій.

На перший погляд, розписка видається зайвим документом у договірних відносинах з продажу квартири. Однак сам договір купівлі-продажу свідчить про укладення угоди, але не про її виконання.

Розписка є документом, який підтверджує активні дії сторін щодо його виконання. Необхідно зазначити, що документом, який може бути підставою для оформлення приватної власності на квартиру, є, все ж, договір купівлі-продажу, а не розписка про отримання грошових коштів.

Обов'язкові елементи розписки

Обязательные элементы распискиОбов'язкові елементи розписки

Розписка про отримання грошових коштів за квартиру складається її продавцем та засвідчує факт передачі грошових коштів покупцем або покупцями.

У разі наявності декількох покупців, розписка складається для кожного з них із зазначенням тієї суми грошей, яку він вніс.

Обов'язковими елементами цього документа є:

  • найменування документа (розписка);
  • ідентифікаційні дані сторін;
  • сума переданих грошових коштів;
  • місце і дата складання.

Як неважко визначити. Форма цього документа досить проста. Обов'язковими до вказівкою є ідентифікаційні дані сторін.

До них відносять ПІБ, ідентифікаційний код або паспортні дані. Така деталізація вигідна обом сторонам на випадок відмови контрагента від факту передачі грошей у майбутньому.

Сума переданих коштів вказується в цифровому форматі, а також прописом в дужках. Місце і дата складання документа також мають ідентифікаційні функції.

Увага!Форма розписки може бути простій письмовій (написано «від руки») або нотаріально завіреної. Звернення до нотаріуса не встановлено законом як обов'язкове.

Юридична сила розписки про отримання коштів

Юридическая сила распискиЮридична сила розписки

Розписка може засвідчувати отримання як усієї суми за операцією, так і її частини (у разі часткового погашення зобов'язання покупцем).

Застосовуватися такий документ може не тільки при здійсненні купівлі-продажу квартири, але і при внесенні за неї орендних платежів.

Фахівці рекомендують при кожній оплаті орендного платежу отримувати з орендодавця відповідну розписку.

На практиці орендодавці відмовляються підписувати подібні документи, побоюючись, що вони можуть бути передані в податкову службу (за статистикою, більше 80%; орендарів не сплачують податки).

Фактично не маючи іншого виходу, орендарі погоджуються на такий стан справ. Однак у цьому випадку вони стають добровільними заручниками ситуації.

Адже в разі недобросовісності наймодавця він може достроково розірвати договір з наймачем з причини несвоєчасного внесення платежів або їх невнесення. При відсутності розписки довести оплату будь-яким чином буде, фактично, неможливо.

При складанні розписки необхідно пам'ятати кілька основних принципів:

  • підписувати цей документ має особа, яка має відповідні повноваження (наприклад, при внесення завдатку агенту з нерухомості, необхідно уточнити, що він має повноваження для отримання грошових коштів) – у разі відсутності необхідних повноважень розписка втрачає юридичну силу;
  • розписка повинна бути підписана синіми чорнилами;
  • виправлення, помарки, закреслення у розписці про отримання грошей – неприпустимі;
  • нотаріальне засвідчення розписки про отримання грошових коштів не обов'язково у відповідності з законодавством.

Законодавством не встановлено вимоги до обов'язкового ручного написання тексту розписки. Проте краще буде, якщо такий документ буде написаний власноручно від початку і до кінця.

Для платника грошових коштів (покупця або орендаря квартири) це є додатковою страховкою від того, що одержувач грошей буде оскаржити таку розписку в суді, посилаючись не неідентичність його підпису.

ИнфоТакже у разі судового розгляду щодо дійсності розписки це дозволить провести почеркознавчу експертизу та ідентифікувати документ.

Особливості судової практики

Особенности судебной практикиОсобливості судової практики

Важливим моментом є те, що копія розписки (навіть нотаріально завірена) юридичної сили не має.

Зазначене положення йде в розріз з загальними положеннями документообігу в Російській Федерації.

Проте розписка є документом особливого порядку і правил її дійсності встановлені окремо. У випадку, якщо автор розписки бажає залишити оригінал собі, необхідно запропонувати йому скласти другу копію оригіналу таким же шляхом або запропонувати копію.

При розгляді справи про стягнення заборгованості або визнання договору недійсним суду також необхідно пред'явити виключно оригінал розписки.

У судовій практиці досить поширеним є випадок, при якому продавець пред'являє позов про повернення майна у зв'язку з невнесенням покупцем оплати за договором (навіть якщо така оплата була за фактом).

У подібній ситуації єдиним шансом на збереження придбаної нерухомості в своїй приватній власності є доказ протилежного.

Досить відомим є приклад такої справи щодо придбаної в Москві квартири.

У конкретному випадку покупець надавав як докази внесення оплати за придбану квартиру свідчення численних свідків, а також виписку з власного банківського рахунку, яка відображала зняття суми грошей, що дорівнює вартості квартири, в день придбання.

Відсутність розписки зіграло фатальну роль у цій справі і майно у вигляді квартири було повернуто продавцю.

Єдиним шляхом безпеки при укладенні договору купівлі-продажу квартири і неможливості отримання розписки з різних причин є більш детальна регламентація договору.

Для цього в умовах угоди необхідно прописати факт переходу права власності на квартиру і внесення повної оплати за майно в момент укладення договору. Реквізити продавця, в такому випадку, повинні бути вказані у самому договорі, а їх достовірність – підтверджено особистим підписом сторони договору.

У призначенні платежу при безготівковому розрахунку також необхідно вказати призначення платежу як «кошти за договором купівлі продажу квартири» або «кошти за договором купівлі-продажу квартири від ХХ ХХ ХХХ року № ХХХ».

Таким чином сторони можуть встановити консенсуальний (а не реальний) характер угоди і попередити можливе виникнення конфліктів відносно майна у майбутньому.

Попередження!Основне, що необхідно пам'ятати при складанні розписки про отримання грошових коштів або вирішенні питання про необхідність такого документа — складання розписки убезпечить сторону, що передає гроші.

Відмовившись від складання такого документа по своїй неграмотності або, піддавшись умовлянням контрагента, покупець або орендар ризикує зривом угоди і неможливістю захисту своїх прав.

Читай також: