Ставки податку на прибуток

Питань податкових ставок на прибуток присвячена стаття 284 Податкового кодексу РФ (далі — НК РФ). Згідно з нею в 2019 році всі організації сплачують податок на прибуток у розмірі 20 відсотків. Зазначені ставки діють в Російській Федерації з 2017 року і будуть діяти ще аж до кінця 2020 року (ч. 1 ст. 284 НК РФ). Однак регіони як і раніше залишають за собою право знижувати ставку на прибуток для деяких організацій.

Суть і принцип нарахування податку на прибуток

Податком на прибуток називають прямий податок, що сплачують усі юридичні особи та ІП як певного відсотка від прибутку за розрахунковий податковий рік. Саме податок на прибуток формує більшу частину всіх регіональних бюджетів.

У 2019 році існує 2 способи обчислення цього виду податку:

  • Метод нарахування.Для розрахунку податку використовується метод, в основі якого лежить природа виникнення в організації витрат і доходів, тобто фактичні грошові надходження не беруться в розрахунок;
  • Касовий метод.Використовується у відношенні деяких порівняно невеликих компаній, чия квартальний прибуток не перевищує 1 мільйона рублів. Податок на прибуток розраховується за фактом касових проведення будь-яких фінансових операцій.

В більшості своїй організації сплачують податок на кожний календарний рік (один раз на рік). Скільки відсотків від доходу? Починаючи з 2017 року і до 2020 року включно ставка дорівнює 20 відсоткам (3 відсотки у федеральний бюджет і 17 відсотків — до місцевого).

Однак деякі компанії в рамках чинного законодавства сплачують податок рівними авансовими частинами, кожен чи місяць кожен квартал.

Таблиця податкових ставок на 2019 рік

Податки на прибуток розподіляються нерівними частинами між федеральним і регіональним бюджетом. До 1 січня 2017 року застосовувалося одне співвідношення, а з початку 2017 року і до кінця 2020 року буде діяти дещо інше. Наочно це виражено в таблиці загальних ставок на прибуток.

Вид бюджету Основна податкова ставка в розмірі 20% Законодавча підстава (стаття 284 НК РФ)
В який період діє ставка З 1 січня 2017 року по 31 грудня 2020 року До 1 січня 2017 року
Федеральний бюджет 3% 2% Другий абзац пункту 1
Регіональний бюджет, включаючи пільгові податкові ставки 17% 18% Третій абзац пункту 1
Особливі категорії організацій-платників податків Як мінімум 12,5% Як мінімум 13,5% Абзац четвертий пункту 1
Організації, що працюють в особливих економічних зонах Максимум 12,5% Максимум 13,5% Абзаци 5-7 пункту 1 та абзац 3 пункту 1.7
Тобто починаючи з 2017 року податкова ставка для федеральних виплат зросла з 2% до 3%, а для регіональних виплат знизилася з 18% до 17%. І дана величина податкових ставок буде діяти до кінця 2020 року.

Особливі пільгові ставки в розмірі не більше 12,5% передбачені для підприємств, працюючих в ОЕЗ (особливих економічних зонах) — Магаданська область, Республіка Крим, місто Севастополь та деяких інших.

Таблиця спеціальних податкових ставок на прибуток

Крім загальних ставок для деяких організацій і видів прибутку передбачені особливі податкові ставки. Вичерпний перелік особливих податкових ставок наведено у статті 284 НК РФ. Основні з них для зручності сприйняття інформації ми привели в окремій таблиці.

Податкова ставка на прибуток  

Щодо яких організацій використовується

0% Освітні і медичні організації. За винятком доходів у вигляді дивідендів і доходів по цінних паперах (пункти 3 і 4 ст. 284 НК РФ)
Організації, що займаються соціальним обслуговуванням, крім дивідендів і доходів від використання цінних паперів (пункти 3 і 4 ст. 284 НК РФ)
Доходи організацій від реалізації або вибуття часткою участі іншим способом в статутному капіталі юридичних осіб РФ, а також щодо акцій російських компаній (пункт 4.1 ст. 284 НК РФ)
Доходи від дивідендів у разі, якщо як мінімум 50% вкладу (або частки) організація-одержувач цих дивідендів володіє безперервно протягом одного календарного року, що дорівнює 365 дням (підпункт 1 пункту 3 ст. 284 НК РФ)
13% Доходи від дивідендів російських організацій (за винятком випадків, коли вони оподатковуються за ставкою в розмірі 0%), в тому числі отриманих по акціях, якщо права на них засвідчені депозитарними розписками (підпункт 2 пункту 3 ст. 284 НК РФ)
15% Іноземні організації, які отримують дивіденди за акціями російських компаній або від участі в капіталі організацій за формами, викладеним у статті 275 НК РФ (підпункт 3 пункту 3 ст. 284 НК РФ)

Терміни сплати податків на прибуток та авансових платежів

Якщо організація сплачує податок на прибуток один раз на рік, то крайній термін для оплати — 28 березня року, наступного за звітним. Тобто до 28 березня 2019 року потрібно повністю сплатити податок на прибуток за минулий 2019 рік. Якщо ж ця дата (28 березня) випадає на вихідний день, то крайнім терміном оплати податку вважатиметься перший же робочий день після цього вихідного.

При пропуску крайнього строк оплати податку фахівці податкової інспекції нарахують щодо організації пені та штрафи:

  • Розмір пені — 1/300 поточної ставки рефінансування за перші 30 днів прострочки платежу. Далі розмір пені збільшується рівно в 2 рази, тобто буде становити 1/150 ставку рефінансування;
  • Штраф згідно зі статтею 122 НК РФ становить 20% від невиплаченої в призначений термін податку. У цьому випадку не важливо, скільки саме не сплачувався податок. Штраф за більшу тривалість прострочення збільшено не буде.

Якщо ж компанія сплачує податок на прибуток у вигляді дрібних авансових платежів, то їй дається всього 28 днів, на їх перерахування у федеральний і регіональний бюджет, які відраховуються із закінчення звітного періоду. Після цих 28 днів щодо організації буде нарахована пеня.

Штраф у розмірі 20% від загальної суми податку при авансових платежах не нараховується. Ця міра відповідальності діє лише щодо щорічних податкових платежів.

Розподіл податків між бюджетами в 2019 році

Важлива особливість сплати податку на прибуток полягає в тому, що податкова інспекція не штрафує організації за те, що вони неправильно розподілили доходи між федеральним і регіональним бюджетом. Тобто у випадках, якщо є переплата в регіональний бюджет і недоїмка відносно федерального бюджету (і навпаки).

Штраф у розмірі 20% очікує лише ті юридичні особи, які занизили розмір податкової ставки, неправильно розрахували величину податку або просто запізнилися з перерахуванням податків. А також в інших випадках порушень, пов'язаних з розрахунком і сплатою податків (ст. 122 НК РФ).

Виходить, що при своєчасної і правильної оплати податку на прибуток, якщо сума неправильно розподілена між двома видами бюджетів, організації нічого не загрожує. А виправити ситуацію потрібно в будь-якому випадку. Для цього доведеться подати у місцеве відділення податкової інспекції заяву за затвердженою формою.

Читай також: