Що таке аудиторська перевірка підприємства

Щоб робота підприємства завжди мала позитивну динаміку, необхідно періодично перевіряти, наскільки ефективно вона управляється і правильно відбувається розподіл внутрішніх ресурсів і грошових коштів. Одним з найпопулярніших способів збору інформації та аналізу розрізнених даних про роботу організації є проведення аудиторської перевірки.

За допомогою регулярного аудиту можна реально оцінювати економічну діяльність компанії і правильно її контролювати.

Аудиторський контроль в організації дозволяє перевірити відповідність роботи бухгалтерії актуальним законодавчим актам і простежити за виконанням правил, які знаходять своє відображення в різноманітної економічної та юридичної документації.

 • Як проводять аудиторську перевірку?
 • Методи проведення аудиторських перевірок
 • Що таке аудиторська перевірка?

  Як правило, аудиторські перевірки робляться незалежними фірмами або приватними зовнішніми аудиторами і містять ряд обов'язкових етапів, включаючи збір, оцінку та аналіз отриманих відомостей. Аналіз зібраних даних допомагає поліпшити роботу компанії і стабілізувати його фінансове становище.

  Мета аудиту полягає в отриманні висновків про те, правильно чи в організації ведеться бухгалтерський звіт і наскільки фінансова звітність відповідає реальному стану справ.

  Перевірка індивідуального підприємця, акціонерного товариства або будь-якої іншої компанії зовнішніми аудиторами передбачає і збір інформації про те, наскільки добре компанія дотримується норм податкового законодавства, немає яких-небудь порушень закону в ході господарської діяльності, і яке фінансове становище організації.

  Для чого потрібен аудит компанії, які його основні цілі?

  1. Перевірка достовірності відомостей, зазначених у бухгалтерської документації підприємства;
  2. Перевірка іншої документації, на підставі якої можна зробити висновки про те, наскільки правильно функціонує організація;
  3. Виявлення порушень господарської діяльності та їх негайне усунення (або видача рекомендацій до усунення).
  Важливо! За результатами проведеної аудиторської перевірки організації видається офіційний документ — висновок (якщо аудит був обов'язковим) або звіт про проведені перевірки з висновками та рекомендаціями фахівців щодо удосконалення діяльності організації (при загальному аудиті).

  Види аудиторських перевірок

  Існує кілька способів класифікації аудиту, по різних підставах. Якщо говорити про загальні категоріях, то розрізняють незалежний аудит (проводиться незалежною організацією за договором), державний аудит (замовник – офіційні державні служби) та внутрішній аудит, який робиться силами самої компанії. Існує поділ аудиторських перевірок і за профілем діяльності – загальна, банківська, податкова, страхової, аудит позабюджетних фондів і так далі.

  Однак основне поділ проводиться за характером замовлення. В цьому розрізі розрізняють обов'язковий і добровільний аудит, а також аудит за погодженим завданням.

  Обов'язкові перевірки

  Аудит в обов'язковому порядку проводиться щодо тих організацій, які задовольняють критеріям, докладно викладених у статті 5 Федерального закону № 307-ФЗ «Про аудиторську діяльність» від 30 грудня 2008 року. Якщо компанія відповідає цим критеріям, то вона повинна щороку організовувати незалежний аудит для перевірки своєї фінансової та бухгалтерської звітності.

  В результаті такого аудиту компанія отримує на руки висновок і детальну письмову інформацію про виявлені порушення. Іноді обов'язковий аудит проводиться не за вимогами російського законодавства, а за рішення власників компанії.

  Важливо! Якщо компанія зобов'язана проводити у себе щорічні аудиторські перевірки, то вона не вправі застосовувати спрощений спосіб ведення бухгалтерської (фінансової) звітності.

  Добровільний аудит

  Добровільна аудиторська перевірка практично не відрізняється від обов'язковою, але проводиться виключно з доброї волі керівництва організації або її власників. Це дозволяє переконатися в правильному веденні бухгалтерської та податкової документації.

  У кінці такого аудиту керівництву видається аудиторський висновок та додаткова письмова інформація, на яку слід звернути пильну увагу. Дотримання отриманим рекомендаціям допоможе в майбутньому уникнути істотних податкових санкцій і великих штрафів.

  Аудит за погодженим завданням

  Цей тип аудиторської перевірки необхідний у разі, коли керівництво підприємства точно знає, який саме перевірці необхідно зробити акцент. В результаті аудитор видасть конкретну відповідь на поставлене перед ним питання. Завдання для узгодженого аудиту необхідно ставити дуже чітко, від цього залежить кількість процедур, які зобов'язаний буде провести аудитор. Результатом перевірки стане звіт з описом виконаної роботи і списком конкретних рекомендацій, у відповідності з завданням.

  Як проводять аудиторську перевірку?

  Аудит будь-якої компанії, незалежно від її організаційно-правової форми, передбачає проходження 4 обов'язкових етапів перевірки, серед яких:

  1. Підготовчий етап. Загальне знайомство з організацією, вивчення її установчих документів, оцінка ризиків, пов'язаних з галузевим профілем компанії, з її фінансовим становищем, плинністю кадрів, рівнем кваліфікації працівників бухгалтерського відділу та темпами зростання виробничих потужностей. Сама аудиторська перевірка починається тільки в тому випадку, якщо аудитора задовольнили всі вивчені їм умови роботи. Ініціює перевірку лист-згоду, яка надсилається керівництву підприємства;
  2. Етап планування. Планування починається з укладення договору між аудитором і організацією, в якому детально обмовляються терміни майбутньої перевірки, її вартість, складу перевіряє групи. Потім узгоджується загальний план, що включає стратегії і методи аудиту, рівень суттєвості і інші важливі параметри. Закінчується етап планування складанням програми аудиту, в якій визначається, наскільки глибоко будуть опрацьовані різні ділянки звітності;
  3. Основний етап. На основному етапі аудиту за заявленим стандартам проводиться ряд обов'язкових процедур – збір і перегляд первинної документації організації та інформації про фінансової діяльності, оцінка вибірки і вивчення звітних даних, а також оцінка рівня суттєвості і аудиторських ризиків, визначення відповідності бухгалтерської (фінансової) документації законодавчим вимогам, збір доказів;
  4. Аналіз доказів та складання висновку. За результатами проведених заходів робиться підсумковий аналіз даних, узагальнюються всі зібрані відомості, формується звіт про стан бухгалтерської документації, керівництву компанії видається письмовий висновок чи звіт про проведені перевірки.

  Методи проведення аудиторських перевірок

  Кожна аудиторська фірма самостійно вибирає порядок проведення перевірки та методи, якими вона керуватиметься при аудиті конкретної організації. Досить часто аудитори зупиняються на вибіркових методи і тестуванні, але існують і інші стратегії роботи, спеціальні підходи. Всі вони в подальшому відображаються в робочих документах аудиторської компанії:

  • Суцільна перевірка передбачає детальне, докладне вивчення всієї первинної бухгалтерської документації, бухгалтерських (фінансових) звітів і регістрів аналітичного і синтетичного обліку. Така перевірка з-за своєї великої трудомісткості використовується порівняно рідко. Наприклад, при аудиті банків дуже складно перевірити і зіставити тисячі особових рахунків клієнтів та виявити правильність проведення операцій за ним у фінансових документах;
  • Вибіркова перевірка дозволяє зробити висновок про стан справ на підприємстві на основі вивчення його відносно малої частини. Перевірка документів здійснюється не суцільним потоком, а вибірково. Це може бути і випадковий відбір за спеціальним ознакою (з використанням таблиці випадкових чисел), і систематичний відбір (перевірка документів через заданий інтервал), і комбінований відбір (комбінація двох попередніх методів).

  На практиці під час аудиторської перевірки використовують комбінацію методів суцільної і вибіркової перевірки. Також розрізняють камеральну (документальну) перевірку, при якій не потрібно виїжджати на об'єкт і опитувати персонал організації, і фактичну перевірку, що припускає виїзд на аудируваний об'єкт.

  Читай також: