Реєстр субєктів малого і середнього підприємництва

Єдиний реєстр суб'єктів малого та середнього підприємництва був створений 1 серпня 2016 року, і з тих пір відповідальним за його ведення відомством стала Федеральна податкова служба. Внесення відомостей до цього реєстру, так само як і їх виключення з нього, здійснюється на основі даних, включених в ЕГРЮЛ (реєстр юридичних осіб) або ЕГРІП (реєстр індивідуальних підприємців). Крім того, за його поповнення відповідальні і самі суб'єкти малого і середнього бізнесу.

Мета створення Реєстру малого та середнього бізнесу

Реєстр був створений для того, щоб будь-яка людина завжди міг отримати вичерпну інформацію про юридичну особу або ІП, що відповідає вимогам малого і середнього підприємництва, включаючи повне найменування організації, дата її заснування, види економічної діяльності, отримані ліцензії і безліч іншої інформації.

Мета створення Реєстру — допомога суб'єктам малого та середнього бізнесу у розвитку своєї організації і у виведенні її на загальноросійський ринок. Внесення в Реєстр допомагає бізнесменам користуватися всіма заходами державної підтримки, особливо в частині отримання фінансових субсидій.

Якщо мале або середнє підприємство, а також ІП внесено до Реєстру, то йому більше немає потреби підтверджувати свій статус різноманітними документами, пов'язаними з річним оборотом капіталу, кількістю працівників або величиною прибутку. Замість цього можна лише надати виписку з Єдиного реєстру.

Передбачається, що завдяки Єдиному реєстру малого і середнього підприємництва банки зможуть видавати включеним в нього організаціям кредити на пільгових умовах. Ця міра повинна допомогти їм у конкуренції з великими підприємствами.

У нас на сайті ви також можете знайти пізнавальну статтю про реєстру відомостей про об'єкти нерухомості.

Які відомості про організацію вносяться в Реєстр?

Якщо підприємство внесено до Реєстру, то про нього в будь-який момент можна отримати наступну інформацію:

 • повна назва організації та її ІПН;
 • юридична адреса підприємства або місце реєстрації ІП;
 • категорія організації — мікро, малий або середній бізнес;
 • всі види економічної діяльності підприємства, наявність супутніх ліцензій та інших дозвільних документів;
 • відмітка про те, чи є організація новоствореної (у випадку з ІП — знову зареєстрованої);
 • відомості про інноваційних технологіях, що використовуються в діяльності компанії, а також про створення високоточної продукції;
 • участь у різноманітних партнерських програмах;
 • контракти, які успішно закрила фірма або ПІДПРИЄМЕЦЬ в минулому році;
 • інформація про появу інформації про організацію в Реєстрі і дата останнього оновлення.

Зазначені відомості з Єдиного реєстру вносяться в систему автоматично фахівцями податкової служби. Проте самі підприємства малого і середнього рівня теж можуть доповнювати інформацію про себе, якщо вважатимуть це за потрібне.

Крім общефедерального Реєстру існують і реєстри регіонального рівня. Їх мета — зберігати відомості про заходи державної підтримки малих і середніх підприємств, у тому числі для контролю за цільовим витрачанням коштів.

Офіційний сайт Єдиного реєстру

Сайт Єдиного реєстру суб'єктів малого та середнього предпринимательствасоздан на базі головного електронного ресурсу Федеральної податкової служби. Отримати відомості про будь-якому підприємстві або ІП, що відноситься до категорії мікро, малого або середнього бізнесу, можна на головній сторінці цього сайту. Досить ввести в спеціальну рядок номер ІПН, ОГРН або ОГРНИП організації, її найменування або прізвище, ім'я, по батькові індивідуального підприємця, а потім натиснути на кнопку «Пошук».

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 1

Є можливість провести розширений і більш точний пошук підприємства. Для цього необхідно буде ввести інформацію про адресу компанії, її тип і категорії, про дату внесення до Реєстру, а також про видах діяльності, видах продукції і ліцензованої діяльності.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 2

Третій варіант — пошук відразу декількох компаній за їх ІПН. Таким способом можна ввести в полі пошуку до 30 тисяч ІПН.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 3

На головній сторінці сайту Реєстру суб'єктів малого та середнього бізнесу є зручний блок для перегляду статистичних даних про організації, розташованих по всій Росії. Тут можна вибрати тип організації (юридична особа або ПІДПРИЄМЕЦЬ), його категорію (мікро, малий або середній бізнес) або федеральний округ, а потім і конкретний суб'єкт РФ.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 4

Крім поточного кількості різних підприємств малого і середнього бізнесу на сайті можна переглянути інформацію про чисельність працівників та види продукції, створюваних на конкретних підприємствах.

Як формуються списки підприємств?

Для того щоб потрапити до Реєстру суб'єктів малого та середнього підприємництва, подавати будь-які заяви не вимагається. Федеральна податкова служба робить це автоматично на підставі даних податкової звітності (у тому числі за спецрежимам) та відомостей про компаніях, внесених в ЕГРЮЛ і ЕГРІП.

Для формування Реєстру використовуються і відомості з інших державних відомств, які надходять у ФНС в рамках інформаційного обміну, а також інформація, що надається компаніями та ІП у добровільному порядку.

У 2019 році існують певні критерії, за якими підприємства потрапляють у ту чи іншу групу, тобто в категорію мікро, малих або середніх підприємств:

 • Кількість працівників за минулий рік. Мікро — до 15 чоловік (формально вважаються малими підприємствами), малі — до 100 чоловік, середні — від 101 до 250 осіб;
 • Виручка за минулий рік. Мікро — не більше 120 мільйонів рублів, малі — не більше 800 мільйонів, середні — не більше 2 мільярдів рублів.

Існують і додаткові критерії, за якими організація відноситься до конкретної категорії. Наприклад, участь сторонніх організацій в статутному капіталі компанії або особливі параметри її інноваційної та інтелектуальної діяльності.

Щоб визначити, до якої групи належить те чи інше підприємство, податкова служба буде насамперед використовувати інформацію про доходи з декларації по прибутку, по УСН або по розрахункової прибутку за останній квартал минулого календарного року.

Пільги при відображенні даних про підприємство в Єдиному реєстрі

Завдяки тому, що всі відомості про фірму або ІП прозорі, знаходяться у відкритому доступі і на офіційному джерелі, у суб'єктів малого і середнього бізнесу з'являється ряд конкурентних переваг. Оскільки ніяких документальних посвідчень про те, що організація відноситься до категорії малого чи середнього бізнесу, не існує, внесення інформації в Реєстр допомагає в ряді ситуацій:

 • зниження витрат часу і фінансів для підготовки звітних документів при отриманні державних субсидій;
 • підтвердження права на переважне придбання муніципальної власності, що знаходиться в оренді;
 • зменшення часу підтвердження права на канікули, коли мова заходить про неподаткових перевірок;
 • доступ до інформації про підприємство для ділових партнерів, які розташовані в інших, віддалених суб'єктах РФ;
 • швидка подача заявки на участь у тендерах по державним закупівлям.

Відкрита інформація, яка міститься в Єдиному реєстрі, дозволяє організаціям та ІП швидше укладати контракти, отримувати ліцензії, а також надавати своїм партнерам важливі відомості про діяльність компанії.

Оновлення відомостей з Єдиного реєстру

Уперше дані про організації, що належать до категорій малого та середнього бізнесу, були внесені до Реєстру 1 серпня 2016 року. Для цього використовувалися відомості, яким мала податкова інспекція за станом на 1 липня 2016 року. Далі інформація оновлювалася ще раз в 2017 році і буде оновлюватися далі до 10 серпня кожного календарного року на підставі відомостей, якими володіє ФНС станом на 1 липня поточного року.

Однак передбачена особлива процедура зміни відомостей про підприємства, включених до Реєстру, 10-го числа будь-якого місяця, наступного за місяцем, в якому ці зміни сталися. Це стосується інформації про новостворених організаціях та ІП і про виключення відомостей про підприємства, які припинили свою роботу.

Крім того, підлягає зміні в Реєстрі зміна найменування організації або особистих даних ІП (ПІБ, місце проживання), видів економічної діяльності та отриманих ліцензій, видів вироблених товарів і послуг, а також інформації про участь у державних закупівлях.

Читай також: