Коли сплачуються податки УСН?

Спрощена система сплати податків – це особливий пільговий режим, згідно з яким подання податкової декларації робиться тільки один раз в рік. УСН вибирають багато індивідуальні підприємці або організації, тому що спрощенка дозволяє виплачувати тільки один вид податку, минаючи ПДФО або податок на додану вартість.

Підсумкова оплата УСН проводиться один раз на рік, не пізніше 31 березня для товариств з обмеженою відповідальністю і не пізніше 30 квітня для ІП. Однак крім щорічних платежів при роботі з УСН доведеться виплачувати в державний бюджет і ряд додаткових авансових платежів, у кінці кожного звітного періоду (кварталу).

Що являє собою УСН?

Під УСН розуміють спрощену систему оподаткування, яка була введена в цілях підтримки малого та середнього бізнесу, для полегшення життя індивідуальних підприємців. Виплати по системі УСН помітно відрізняються від загальної системи оподаткування, яка працює для всіх бізнесменів за замовчуванням, після подання заяви на реєстрацію.

При виборі спрощеної системи сплати податків підприємець більше не виплачує:

 • податок на дохід фізичних осіб (ПДФО);
 • податок на додану вартість;
 • податок на майно фізичних осіб, яке використовується у підприємницькій діяльності ІП.

По спрощеній сплачується тільки один податок, однак відрахування на пенсійне, медичне страхування повинні все одно йти за стандартною схемою. Щоб використовувати ССО в роботі, ПІДПРИЄМЕЦЬ повинен висловити відповідне бажання ще в момент подачі заяви на реєстрацію. В іншому випадку йому доведеться використовувати ОСНО (загальну систему оподаткування), а перейти на УСН можна буде тільки з початку наступного календарного року.

ПІДПРИЄМЕЦЬ має право обрати податок на УСН тільки при дотриманні наступних умов:

 • дохід за 9 місяців поточного року не повинен перевищувати 112,5 мільйонів рублів;
 • максимальна кількість найманих працівників – 100 людина;
 • вартість основних засобів, що підлягають амортизації, не більше 100 мільйонів рублів.

Податок за спрощеною системою оподаткування передбачає 2 варіанти виплат:

 1. сплата 6% з усіх отриманих доходів;
 2. сплата 15% з різниці між витратами і доходами (доходи мінус витрати).

Щоб зрозуміти, який саме варіант вибрати, необхідно розрахувати відсоткове співвідношення витрат і доходів. Якщо витрати перевищують 60% від доходів, то найкращим буде другий варіант – доходи мінус витрати. У цьому разі свої розрахунки доведеться підтвердити документами, а в разі збиткової діяльності все одно доведеться платити 1% від отриманих доходів. В інших випадках краще вибирати перший варіант – оплата податків у вигляді 6% з доходів.

Застосовувати спрощену систему оподаткування можливе лише за ведення певної підприємницької діяльності. Повний список легко знайти в Податковому кодексі РФ. Наприклад, при продажу алкоголю і тютюну спрощену систему оподаткування використовувати не вийде.

Звітність по спрощеній для ІП

Крім самої оплати податків за ССО в державний бюджет ІП доводиться своєчасно здавати звітність, яка є основним засобом контролю держави за господарською діяльністю підприємців. Наприклад, вже після відкриття ІП, не пізніше 20 числа наступного місяця, їм має бути представлений звіт про середньооблікової чисельності штату працівників.

Ми рекомендуємо періодично проводити аудит підприємства, детальніше про те, що це таке ви зможете прочитати в цій статті.

На підставі різноманітних звітів, надісланих у ФНС, податківці мають право проводити планові або раптові перевірки ІП, за результатами яких нерідко нараховуються пені і штрафи. Індивідуальні підприємці, які у своїй діяльності використовують працю інших працівників, зобов'язані здійснювати і кадровий облік, робити відрахування на пенсійне страхування і до Фонду соціального страхування.

Для зручності пропонуємо вам невелику таблицю за термінами надання найбільш важливих звітів і сплати різноманітних податків і зборів.

Дія Крайній термін
Авансові квартальні платежі по УСН не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом (25 квітня, 25 липня, 25 жовтня)
Податкова декларація з УСН не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним
Сплата податку підсумкового УСН не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним
Сплата внесків для ІП без працівників не пізніше 1-го числа місяця, наступного за звітним кварталом (1 квітня, 1 липня, 1 жовтня, 31 грудня)
Сплата внесків для ІП з працівниками кожен місяць, не пізніше 15-го числа наступного місяця
Здача 2-ПДФО для ІП з працівниками до 1 квітня року, наступного за звітним
Здача 6-ПДФО для ІП з працівниками до кінця місяця, наступного за звітним кварталом
Звіт про середньооблікової чисельності працівників не пізніше 20 січня року, наступного за звітним
Форма РСВ-1 для ВП з працівниками не пізніше 15-го числа другого місяця, наступного за звітним кварталом
Форма СЗВ-М для ІП з працівниками щомісяця, не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним
Форма 4-ФСС для ІП з працівниками щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом


В цілях спрощення подання податкової звітності зараз повсюдно використовуються електронні канали зв'язку і спеціальні інтернет ресурси. Це ж стосується і роботи з податковими відрахуваннями, якщо організація підключена до системи віддаленого банківського обслуговування.

Коли сплачується податок на УСН?

У загальному порядку, коли індивідуальний підприємець працює самостійно, податки необхідно сплачувати у строки, передбачені податковим календарем. Для прикладу візьмемо поточний 2019 рік:

 • за перший квартал 2019 року (січень-лютий-березень) робиться авансовий податковий платіж з початку квітня і до 25 числа місяця;
 • за другий квартал 2019 року (квітень-травень-червень) УСН виплачується з початку липня і до 25 числа місяця;
 • за третій квартал (липень-серпень-вересень) – з 1 по 25 жовтня;
 • за четвертий квартал (жовтень-листопад-грудень) – до 30 квітня наступного звітного (2019) року для ІП або до 31 березня 2019 року для ТОВ.

До 30 квітня кожного року, наступного за звітним, підприємець подає і підсумкову податкову декларацію, спільно з заключним авансовим платежем за ССО за останній (четвертий) квартал минулого податкового року.

Якщо останній строк сплати податку припадає на святковий неробочий день, то термін сплати не переноситься. Сплатити податок у цьому випадку необхідно ще до святкового чи вихідного дня.

Що робити, коли платити податки не з чого? В цьому випадку можна отримати відстрочку, для чого доведеться написати заяву в податкову службу. До заяви прикладають ряд документів:

 • довідка з фіскального органу про стан розрахунків по податках;
 • довідка з податкового органу про банківських рахунках ІП;
 • довідка з банку про залишок коштів на рахунку;
 • довідка з банку про обіг фінансів на рахунку за останні 6 місяців;
 • повний перелік контрагентів та копії договорів, укладених з ними;
 • графік погашення утворилася податкової заборгованості;
 • будь-які інші документи, які підтвердять необхідність отримання відстрочки по сплаті податків.
Щоквартальні авансові платежі являють собою своєрідну передоплату податку за ССО, яка обчислюється наростаючим підсумком з початку календарного року. А в кінці року виплачується залишок податку і подається податкова декларація (до 30 квітня).

Відповідальність за прострочення сплати податків

Штрафи за прострочення оплати авансових платежів в рамках спрощеної системи оподаткування для ІП не передбачені. Проте в разі, коли необхідні суми не виплачуються самий крайній термін (наприклад, до 25 квітня 2019 року), то вже з наступного дня підприємцю буде нарахована пеня.

Зараз для юридичних осіб діють наступні правила нарахування пені у зв'язку з простроченням сплати податків:

 • при простроченні не більше 30 календарних днів розмір пені визначається виходячи з 1/300 ставки рефінансування Центробанку РФ, що діє в поточний період;
 • при простроченні сплати податку на більш ніж 30 календарних днів пеня за перші 30 днів розраховується по стандартній схемі (1/300 ставки ЦБ РФ), а пеня за подальшу прострочення платежу в розмірі 1/150 ставки рефінансування ЦБ РФ (з 31 дня).

В разі індивідуальних підприємців і фізичних осіб пеня завжди дорівнює 1/300 ставки Центробанку РФ, незалежно від днів прострочення, від рівня заробітної плати чи інших факторів.

Однак у випадку прострочення подання податкової звітності платнику податків загрожує додатковий штраф у розмірі від 5% до 30% від загальної суми невиплаченого податку за кожний місяць прострочення (повний або неповний). Цей штраф не може бути менше 1000 рублів.

Читай також: