Довідка 2-ПДФО нова форма 2019

У 2019 році довідку форми 2-ПДФО, в якій відображаються доходи співробітників організації, зобов'язані здавати в податкову інспекцію всі роботодавці. Крайній термін здачі цих документів — 1 квітня або 1 березня. Однак довідки 2-ПДФО потрібні не тільки податкової служби, найчастіше їх беруть і самі працівники. Наприклад, для отримання кредиту або влаштування на нову роботу. Необхідна ця довідка для отримання різних податкових вирахувань, а також при оформленні податкової декларації (форма 3-ПДФО).

30 квітня 2019 року була затверджена нова форма бланка довідки 2-ПДФО, однак при здачі податкової звітності за 2017 рік ФНС ще дозволяла використовувати роботодавцям як оновлені бланки, так і застарілі версії. В наступному 2019 році доведеться використовувати вже тільки нову версію довідки.

 • Зразки та бланки
 • Нова форма довідки 2-ПДФО зразка 2019 року

  Сучасна форма довідки 2-ПДФО була розроблена і затверджена наказом ФНС ще в 2015 році. Проте в поточному 2019 році в цю форму було внесено ряд змін, пов'язаних з тим, що тепер інформацію, яка міститься в довідці, можуть подавати правонаступники податкового агента (роботодавця).

  Не пропустіть матеріал, що пояснює, як по ІПН дізнатися заборгованість фізичної особи.

  Які саме зміни були внесені в бланк довідки 2-ПДФО?

  • Основна зміна торкнулася Розділу 1 «Дані про податковому агенту». В нього були додані нові поля з формою реорганізації або ліквідації організації (код) і її ІПН/КПП. Ці поля заповнюються тільки в тому випадку, якщо поточний податковий агент є правонаступників попередньої компанії, яка вже не існує або була реорганізована;
  • З розділу 2 документа видалена інформація про місце постійної реєстрації фізичної особи — адреса, код держави та код суб'єкта РФ;
  • Розділ 4 втратив відомостей про інвестиційні відрахування з прибуткового податку фізичних осіб;
  • В бланк довідки 2-ПДФО тепер необхідно заносити інформацію про документ, який дає право представляти повноваження податкового агента його правонаступником. Мова йде про найменування цього документа, його основні реквізити;
  • Трохи змінився штрих-код документа.
  Новий бланк довідки про доходи форми 2-ПДФО представлений посилання в кінці статті. Там же можна скачати і зразок заповнення для банку або будь-яких інших організацій.

  Довідки 2-ПДФО подаються роботодавцем або іншим податковим агентом у ФНС до 1 квітня кожного року (якщо в графі «Ознака» варто код «1» або «3»). Якщо ж код ознаки — це цифри «2» і «4», то крайній термін здачі документів податкової звітності — 1 березня.

  Правила заповнення довідки 2-ПДФО в 2019 році

  Довідка складається з 5 основних розділів і заголовка. Дозволяється використовувати кілька сторінок, якщо на одній сторінці неможливо вмістити всю інформацію про доходи фізичної особи, які оподатковуються у розмірі 13%. В цьому випадку заповнюється стільки сторінок, скільки буде потрібно. І на кожній новій сторінці проставляється заголовок, повна інформація про податковому агента і його підпис.

  Заголовок

  Заголовок довідки форми 2-ПДФО складається з наступних даних:

  • Звітний рік, за який подається документ;
  • Номер документа (у порядку оформлення в організації);
  • Дата складання довідки;
  • Ознака. Код «1» ставиться в стандартній ситуації, а код «2» у тому випадку, якщо утримати податок з працівника з якоїсь причини не вдалося. Замість коду «1» може ставитися цифра «3», що означає процес утримання податку з працівника правонаступником організації. Аналогічно, код «4» означає, що правонаступник не зміг утримати з працівника прибутковий податок;
  • Номер коригування. Код «00» означає, що документ подається вперше. Цифри від «01» до «98» вказують на порядковий номер документа, який подається в податкову службу на конкретного співробітника. Код «99» повністю скасовує всі дані, які були передані в ФНС раніше стосовно цього працівника;
  • Код ИФНС, в який буде відправлена довідка 2-ПДФО.

  Розділ 1

  Перший розділ включає наступний поля, які слід заповнити:

  • Код за ОКТМО (Загальноросійський класифікатор територій муніципальних утворень). Його можна дізнатися, наприклад, на сайті Федеральної податкової служби;
  • Контактний телефон податкового агента, його ІПН і КПП;
  • Найменування податкового агента (ТОВ «Феєрверк»). Індивідуальні підприємці вказують назву ІП і свої прізвище, ім'я, по батькові;
  • Форма реорганізації підприємства або при його ліквідації (код), а також ІПН і КПП реорганізованої організації (якщо довідку подає правонаступник попереднього податкового агента). В інших випадках ці поля залишають порожніми.
  Під кодом форми реорганізації (ліквідації) мається на увазі ліквідація (0), перетворення (1), злиття (2), поділ (3), приєднання (5) або поділ спільно з приєднанням (6).

  Розділ 2

  У цьому розділі зазначається інформація про фізичну особу, стосовно якої була складена довідка 2-ПДФО:

  • ІПН фізичної особи в РФ і в країні, чиє громадянство він має (якщо не збігається з громадянством РФ);
  • Прізвище, ім'я та по батькові (можуть бути проставлені латинськими літерами, якщо це громадянин іноземної держави);
  • Код статусу платника податків. Резидент РФ (1), нерезидент (2), фахівець, що володіє високою професійною кваліфікацією (3), переселенець з іноземної держави (4), іноземець, що має офіційний статус біженця (5) і іноземець, що має патент на роботу в Росії (6);
  • Дата народження платника податків та код країни, в якій у нього є громадянство (для Російської Федерації — 643);
  • Код документа, що підтверджує особу (для паспорта це 21), його серія та номер.
  При зміні особистих даних працівника в довідці 2-ПДФО зазначаються нові відомості, а до документа додаються папери, які підтверджують зміну даних (наприклад, копія свідоцтва про шлюб).

  Розділ 3

  Основний розділ, який містить відомості про всіх отриманих працівником доходи за минулий податковий рік. Спочатку вказується величина податкової ставки. Для громадян РФ вона складає 13%, для іноземних нерезидентів — 30%.

  Далі розташована таблиця, що містить кілька граф:

  • Місяць, який був отриманий дохід;
  • Код доходу (це може бути код 2000 — заробітна плата, 2012 — отримання відпускних грошей, 4800 — інші доходи і ще безліч інших варіантів);
  • Сума доходу;
  • Код вирахування (професійні відрахування і відрахування, передбачені статтею 217 Податкового кодексу РФ);
  • Сума вирахування, наприклад, за купівлю квартири.

  Часто працівник отримує відразу декілька видів доходу в один місяць. У цьому випадку кожен дохід наводиться з нової строчки. Місяць буде тим же самим, а код доходу та код вирахування — іншими.

  Розділ 4

  У четвертому розділі представлена інформація про податкові вирахування стосовно працівника (майнові, соціальні, стандартні). Вказується не тільки сума податкового вирахування, але і його код. До приклад, відрахування за першу дитину позначається кодом 126, а за другого — кодом 127.

  Відносно майнових і соціальних пільг зазначаються ще і реквізити документів, які дозволяють застосовувати їх до співробітника (номер документа, дата його складання та код ИФНС).

  Розділ 5

  В останньому розділі зазначається інформація про загальні суми доходу та податку:

  • Загальна сума доходу. Сума всіх доходів, які були відображені в таблиці з Розділу 3;
  • Податкова база. Дохід, що підлягає оподаткуванню (дохід мінус всі податкові відрахування, наприклад, за покупку машини, з Розділу 4);
  • Сума податку обчислена. Загальна сума утриманих податків. Розраховується як податкова база, помножена на розмір податкової ставки (для громадян РФ вона складає 13%);
  • Сума фіксованих авансових платежів. Актуальна лише для іноземців, що працюють в Російській Федерації за трудовим патентом;
  • Сума податку утримана. Зазвичай дорівнює обчисленої сумі податку;
  • Сума податку перерахована. Величина податків, перелічених у ФНС;
  • Сума податку, що надміру утриманого податковим агентом. Зайво утримані податки завжди повертаються працівникам. Але якщо це з якихось причин не було зроблено до моменту здачі довідки, то в цій графі і зазначається конкретна величина зайво утриманого доходу;
  • Сума податку, утримана податковим агентом (у поточному податковому періоді).

  У цьому ж розділі можуть бути зазначені докладні реквізити повідомлення, на підставі якого були зменшені податки на фіксовані авансові платежі (щодо іноземних громадян, які працюють в РФ за патентом).

  Заключна частина

  У кінці довідки 2-ПДФО вказується прізвище, ім'я та по батькові податкового агента або його правонаступника (код «1»), або ж представника податкового агента, так само як і його правонаступника (код «2»). Тут же ставиться підпис особи, яка заповнила документ.

  Завершує довідку інформація про документ, на підставі якого діє представник податкового агента або його правонаступника (при наявності).

  Після складання довідки про доходи фізичних осіб за формою 2-ПДФО надсилаються в податкову інспекцію або поштою (або особисто), або через електронні засоби зв'язку. В якості останніх можуть виступати як спеціалізовані системи електронного документообігу між податковою службою та організацією, так і офіційний сайт ФНС.

  Електронними засобами зв'язку рекомендується користуватися лише в тому випадку, якщо необхідно надіслати в податкову інспекцію 25 або більше довідок за один раз.

  Скачати бланки і зразки довідки 2-ПДФО

  • Завантажити оновлений бланк довідки 2-ПДФО у форматі MS-Excel (xls);
  • Завантажити зразок заповнення довідки 2-ПДФО у форматі MS-Excel xlsx);
  • Додаткові зразки та бланки в цьому матеріалі.

   

  образец заполнения справки 2-НДФЛ

  Читай також: